ЗА НАС

 
 

Фирма Промимекс ООД е специализирана в търговията с консумативи за полиграфията на българския пазар, на който повече от 15 години е лидер в доставката на продукти и технологии за всички аспекти на процесите на щанцоване – както в сферата на печата, така и в обувното производство.

Основана през 1996г. от малък екип от професионалисти, изследвайки нуждите на пазара и неговите тенденции, Промимекс се стреми да предложи стоки с високо качество и на конкурентни цени. Чрез изградена мрежа от доставчици в Европа и Азия, клиентите ни могат да разчитат на професионално консултиране, бързи доставки и постоянни складови наличности.

Освен двете основни направления, в който специализира фирмата – опаковъчна и обувна промишленост, от 2009г. предлагаме на българския пазар фолия за топъл и студен печат с доказана повторяемост на качеството и формат по задание на клиента.

В Промимекс клиентите са на първо място, затова се стремим да стоим близо до вас, да познаваме вашите потребности, за да можем адекватно да отговорим на изискванията ви.

НОВИНИ и ПРОМОЦИИ

Фирма „Промимекс“ ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката

дата: 01.02.2021

На 01.02.2021г. фирма „Промимекс“ ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, чрез Главна дирекция „Европеи?ски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК), в качеството и? на Управляващ орган (УО) по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) за изпълнението на проект по процедура BG16RFOP002-073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID- 19“ (№ на договор: BG16RFOP002-2.073-1534-C01).

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата се предоставя съобразно условията на „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020г. и е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Общата стойност на разходите по проекта е 10 000.00 лв., като размерът на помощта възлиза на 100,00%. От тези разходи 8 500.00 лева са европейско, а 1 500.00 лева – национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, продължаване на оперативната дейност и стабилност на работните места.

лого европейски съюз европейски фонд за регионално развитие лого

лого оперативна програма, иновации и конкурентоспособност
 
Фолио за топъл печат